What does the ‘New Turkey’ stand for?

Although the discourse of 'New Turkey' has gained more currency under the Justice and Development Party (or AK Party) that has ruled since 2002, this motto has become the hope and dream of Turkish society for more than a century. In this regard, one may ask: How new is New Turkey?

Yenİ Türkİye’nİn Yenİ Kültü

Oryantalistlerin diline pelesenk olan “Şark dalkavukluğu”, kurumsal olarak padişahlıkla bitse de bir tarz-ı siyaset olarak hep var oldu. Siyaset ve ekonomi devlet-merkezli, devlete talip partiler de lider-merkezli işleyince, bu yaranma kültürü devam etti.

Anti–westernism in Turkey

Conspiracy theories have a long shelf life in Turkey. Such narratives, mostly drawing parallels between the imperial history of Europe and its political ambitions today, rely on an inflated self-confidence and superiority complex.

Tahrİr’İ kontrol eden…

Tahrir Devrimi'nin meydana getirdiği dinamizm ve enerji, başkanlık koltuğuna oturan herkes için anlamlı. Mısır'ın son yılları gösterdi ki, Tahrir'i kontrol eden Mısır'ı kontrol eder.

Lüks anayasa

Anayasalar devletin bahşettiği, tam da bu nedenle 'gerek duyduğunda' geri alabildiği haklar ve bu sistemi sürdüren bir yapı öngörmekten öteye gitmedi.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑